Illustration: Christopher Johansson
 

Den vackraste stunden på jorden
är arbetsnamnet på en samling berättelser.
De berättar på olika tema som alla syftar mot vackra ögonblick.
Ögonblick av känslor som etsar sig fast i minnet för alltid. Det är berättelser som ser det stora i det lilla.


Daniel Lenneér skriver manus och Christopher Johannson gör bilderna.
Tillsammans bildar de en märklig helhet av frusna tillstånd, aiktagelser och sinnesbilder. Helheten bildar tecknade serier i gränslandet mellan konst och litteratur, dramatik och stillhet, prosa och dikt.


<< Christophers hemsida
<< Tillbaka till Daniels hemsida


Nu hoppas vi att projektet kommer att börja röra på sig på allvar under 2008! I dagsläget finns manus skrivna till följande episoder.

- Den vackraste stunden på jorden
- Pensionat Brigad
- Bäverråttan

Färdigställda episoder:
- Som kompensation...
(finns publicerad i NoM&HJvol1 >>)

© 2007/2008 Daniel Lenneér/Christopher Johansson