Projektbeskrivning (nedan) : : Manus : : Crew : : Storyboard : : Projektteckningar

Vågbrytare - Projektbeskrivning och synopsis

Projektbeskrivning
Jag planerar att genomföra kortfilmsprojektet Vågbrytare under våren-sommaren 2008. Filmprojektet ska resultera i en ca 10 minuter lång kortfilm. Filmens genre kan enklast beskrivas som psykologiskt undervattensdrama.

Berättelsen är fiktion fritt efter förlaga, löst baserad på Jules Vernes gamla klassiker "En världsomsegling under havet". Tolkningen av orginalberättelsen är mycket fri. Eventuella Verne-kopplade ”copyrightade” namn (Nautilus, Kapten Nemo etc.) ska undvikas. Namnen ska inte uttalas i klartext, endast antydas, vilket också medför bredare tolkningsmöjlighet.
Naturligtvis rör det sig om en minimalistisk och ”vuxen” tolkning med mer fokus på de i orginalberättelsen centrala med dolda beståndsdelarna; isolering, ångest och galenskap.

Synopsis
Vågbrytare utspelar sig ombord på en ubåt under ett dygn och syftar i huvudsak till att gestalta besättningsmännens kluvna psyken och inneboende ångest när de inser att resan de färdas saknar mening och mål.

Tonen ska vara huvudsakligen vardagsrealistisk (med lätt överteatralisk ton) för att kontrastera mot enstaka element av övernaturlighet som får åskådare att förstå att det inte är frågan om ”verklig” verklighet.
Besättningsmännen (4-5 i antal) utför vardagliga sysslor ombord och utanför ubåten och känslan av tristess och sinnesförvirring ska vara närvarande i olika hög grad hos dem. Filmen berättas i monologer genom besättningsmännens tankar. De får helt enkelt för mycket tid att tänka när de är instängda under vattnet. De ångrar sina ödesdigra livsval och drivs närmare och närmare sinnessjukdom. Filmen syftar till att spegla vad isolering och extrema förhållanden kan göra med människor. Filmen påtalar också faran med att blint följa en vilja och en ledare.

Genomförande och mål

Jag ser filmen som ännu ett led i en serie experiment jag genomfört genom ett flertal kortfilmer. Den här gången ska jag gå längre i en formmässig korsbefruktning med live-action och animation. Jag kommer i projektet att arbeta med animation och greenscreen-montage.
I praktiken berättas filmen med monologer med filmade bilder, bryggade med animationer av ubåten extreört. Ett dovt maskinbuller i ljudläggningen ska ligga som en ”brygga” genom filmen och ge illusionen av att vara ombord på en ubåt.

Av mina tidigare filmprojekt ligger "Dagen jag dog" (en film noir-pastisch, inspelad 2004) närmast till hands, med en snabb, enkel och effektiv filmproduktionsprocess och stort fokus på efterproduktionsbitar; effektarbete, animation, voice-over, musik och ljudbearbetning.
Även min tidigare genomförda film "One man army" (2004) bör nämnas som ett led i inspirationskedjan eftersom jag där fogade samman verkliga objekt och tecknande helt utan hämningar.

Det är inte målsättningen att återge Jules Verne utan att spegla och tolka hans verk genom de biroller som bara nämns i marginalen i romanen.


//Daniel Lenneér
Millroad Film
(Inskickat till Reaktor Sydost i en projektansökan, maj 2008.
)
Ronneby 2008-04-14


<< tillbaka© Millroad Film 2007-2008