<< Start : : Manus : : Crew : : Storyboard : : Projektteckningar : : Ekonomi : : Loggbok

Ekonomi
På den här extremt osexiga undersektionen redovisas ekonomi och utlägg gjorda i filmprojektet Vågbrytare.


---

Redovisning inköp/kvitton:
Några flaskor latex (till bläckfisktillverkning etc).


Häftmassa (ca 30 kr) och mera grillkol + kuliss-bygge-grejer (hammare + spik; ca 80 kr)5-pack DV-kassetter och 10p DVD-askar.


Till vänster: Grillkol i mängd (Det var extrapris) och mattejp för att fästa saker under inspelningen. Ica Maxi.
Till höger: 2 x 10 DVD-skivor och ett par regäla handskar till dykardräkten på ÖoB.


Vänster: Guld värda saker! Limklämmorna användes till att fästa mycket. Färg. 162 kr.
Höger: Ett panik-inköpt DV-band. 40 kr. Euronics.

---

Budget
(kommer senare)

---

Stöd
Filmstöd från Reaktor Sydost a´ 5000 kr utbetalt 2008-08-27.

Beloppet beskattas ner till ca; 3400 kr vilket i praktiken utgör projektets totala budget.

---

Balansräkning
(kommer senare)


<< tillbaka


© Millroad Film 2007-2008